KAZDAĞI DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA DERNEĞİ

Türkiye’nin değişik yerlerinde ve Kazdağı yöresinde yaşayan yaşam savunucuları olarak, ülkemizin ve özellikle Kazdağı’nın doğal ve kültürel varlıklarını korumak amacıyla, 2012 yılında Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği çatısı altında bir araya geldik.

2007-2012 döneminde aynı amaçla faaliyette bulunmuş olan Kazdağı Koruma Girişimi Grubu’nun devamı niteliğindeki Derneğimizin iki yüzün üzerinde üyesi var.

Edremit Temsilciliğimizi açtık. Edremit Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu üyesi ve Assos-Ayvalık Yerel Eylem Grubu Derneği kurucu üyesiyiz.

Derneğimizin amacı;

Kazdağı ve çevresindeki doğal, tarihi ve kültürel varlıkların korunması amacıyla her türlü flora ve faunasıyla ekolojik dengenin gözetilmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması, doğa koruma bilincinin geliştirilmesi,  ekolojik ürünlerin üretimi, işlenmesi ve pazarlamasına destek olunması, yerel kültürel değerlerin araştırılıp ortaya çıkartılması,  sanayileşme, madencilik, şehirleşme ve benzeri nedenlerle doğal ortamda oluşan ve oluşacak her türlü hasar ve kirliliğinin önlenmesi ve doğanın bir rant ve paylaşım aracına dönüştürülmesinin engellenmesine yönelik çalışmalar yapılması, bölgede eko-agroturizmin desteklenmesidir.

Gerçekleştirdiğimiz, kampanyalar, projeler ;

 • Bahçedere Köyü Altın Madeni Projesi Kampanyası
 • Kısacık Köyü Altın Madeni Projesi Kampanyası
 • Bölgedeki diğer STK'larla birlikte Kazdağı ve Çevresindeki diğer Altın, gümüş vb. metalik madencilik projeleri ile ilgili kampanyalara destek,
 • Zeytin Yasası Kampanyası
 • Çırpılar Termik Santralı Projesi Kampanyası
 • Dere Islahları, Mıhlı Barajı Projesi ve Körfez Bölgesinde planlanan diğer barajlarla ilgili faaliyetler,
 • Körfez Bölgesinde derelerin ve deniz suyunun kirlenmesi ile ilgili çalışmalar,
 • Aracısız Doğal Ürün Ağları Çalıştayı
 • "Kazdağlılar Doğasına Sahip Çıkıyor" Projesi
 • "Birlikte Yeşil Enerjiye" Projesi
 • "Kazdağı ve Yöresi Çevre Örgütlerinin Savunuculuk Kapasitelerinin Arttırılması" Projesi
 • Körfez bölgesinde ekoturizm ve ekolojik tarım faaliyetlerine ve yerel ürünlerin pazarlanmasına katkıda bulunmak.
 • Kazdağı Ekofestivali
 • Gündönümü Şenlikleri,
 • Fotoğraf, resim sergileri, konserler, edebiyat söyleşileri, film gösterimleri gibi kültürel, sanatsal çalışmalar,