Bu proje ile, Kazdağı ve Yöresinde, iklim değişikliği konusunda çalışan STK’lar arasında bir ağ oluşturulması, iklim değişikliğini azaltmak için; enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, yenilenebilir enerji üretimi ve kullanımı, bu konudaki uygulamalar ve yeni teknolojiler, enerji üretim örgütlenmeleri konularında ortak akıl oluşturması, doğru bilgilenme ortamı yaratılması, rasyonel girişimleri teşvik edici ve geliştirici destek ve farkındalık yaratma ve bilinç yükseltme amaçlanmaktadır.

Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda;

Öncelikle ortak bir dile ve stratejiye sahip “İklim İçin Kaz Dağı STK Ağı” oluşturulacaktır. Küçükkuyu’da bir iletişim merkezi kurulacak, yüz yüze buluşmalar, ziyaretler ve bilgilenme toplantıları gerçekleştirilecek, bu konudaki her türlü bilgi ve belge paylaşımı veri tabanlı bir web sitesi ve sosyal medya üzerinden yapılacaktır.

Kaz Dağı ve yöresinde hayata geçmiş olan enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamaları yerinde ziyaret edilecek ve bu örneklerin envanteri çıkarılıp yayın haline getirilecektir.

İklim değişikliğinin azaltılmasına katkıda bulunan enerji üretimlerine örnek olarak Küçükkuyu’da Küçükkuyu Belediyesinin uygun gördüğü bir alanda ve ayrıca Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Merkezi’nde yenilikçi bir model uygulama olarak güneş enerjisi sistemi kurulacaktır.

Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji teknolojileri, Yerel yönetimlerle ilgili mevzuat ve uygulamalarda enerji verimliliğinin sağlanması ve yenilenebilir enerji kullanımının teşviki, özellikle güneş enerjisi alanındaki yeni teknolojiler konusunda farkındalık yaratmak amacıyla akademisyenlerin, uzmanların, üreticilerin, yerel halkın, yerel yönetimlerin, ilgili kamu kurumlarının katılımı ile “Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Çalıştayı” düzenlenecektir.

Bölgede enerji kooperatifi kurulmasını teşvik etmek ve yurt dışında bu konudaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla “Enerji Kooperatifleri Çalıştayı” düzenlenecek ve yurtdışında örnek bir kooperatif ve güneşe enerji sistemi kullanılan bir yerel yönetim ziyareti yapılacaktır.

Proje’nin Amacı
Kazdağı ve Yöresinde, • İklim değişikliği konusunda çalışan STK’lar arasında bir ağ oluşturulması, • İklim değişikliğini azaltmak için; enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, yenilenebilir enerji üretimi ve kullanımı, bu konudaki uygulamalar ve yeni teknolojiler, enerji üretim örgütlenmeleri konularında ortak akıl oluşturması, doğru bilgilenme ortamı yaratılması, rasyonel girişimleri teşvik edici ve geliştirici destek ve farkındalık yaratma ve bilinç yükseltme amaçlanmaktadır.

Proje Ortakları:
• Küçükkuyu Belediyesi,
• Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği,
• Yeşil Düşünce Derneği,
• Troya Çevre Derneği

Projenin Destekçileri
• İda Dayanışma Derneği,
• Ayvalık Tabiat Derneği,
• Nusratlı Köyü Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği,
• Adatepe Köyü Kültür Tanıtım Derneği,
• Karşıyaka Yenilenebilir Enerji Derneği.

Projenin Ana Hedefi ve Hedefi:
• Ana hedef: İklim değişikliğine yol açan etmenlerin azaltılmasına katkıda bulunulması.

• Hedef: Kazdağı ve yöresinde enerji verimliliği uygulamalarının ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının teşvik edilmesi ve bu konuda farkındalık, örgütlenme ve ekonomi yaratılması.

Projenin Ara Hedefleri-1:
Kazdağı ve yöresinde iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji kaynakları konusunda çalışan STK’lar arasında bir ağ oluşturulması ve bu ağın “Ulusal İklim Ağı” ile ilişkisinin kurulması,

Projenin Ara Hedefleri-2:
Kazdağı ve yöresinde iklim değişikliğine yol açan etmenlerin azaltılması için “enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamaları” konusunda farkındalık yaratılması,

Projenin Ara Hedefleri-3:
Yenilenebilir enerji üretimi için kooperatif vb. örgütlenme modellerinin kurulmasının teşvik edilmesi.

Proje Faaliyetleri-1:
1. İklim İçin STK Ağı:
1.1. STK İletişim Merkezi Kurmak
1.2. STK İletişim Rehberi Hazırlamak
1.3. STK’lar Arası Yüzyüze Buluşmalar Gerçekleştirmek
1.4. STK Ağı İletişim Altyapısını Kurmak
1.5. “İklim İçin STK’lar Ağı Stratejik Planı” nı Hazırlamak

1.3. STK’lar Arası Yüzyüze Buluşmalar Gerçekleştirmek
1. Kaz Dağı ve Yöresinde İklim Değişikliğine Neden Olan Etmenler: Prof. Dr. Murat Türkeş, Dr. İlhan Pirinççiler, Zir. Müh. Hicri Nalbant

2. Gönüllülük, Sorumluluk, Örgütlülük: Uygar Özesmi-25 ŞubatÇanakkale.

3. Şiddetsiz İletişim, Sivil İtaatsizlik, Savunuculuk: Psk. Eylül Özyürek, Pınar İlkiz. 11 Mart-Ayvalık.

4. İklim Değişikliği ile Mücadele ve Kadının Rolü: 25 MartMenekşe Kızıltepe.Küçükkuyu.

5. İklim Değişikliği İle Mücadele İçin Strateji Planı Önerileri: Ümit Şahin, Mert Altıntaş, Güneşin Aydemir. 8-9 Nisan- Küçükkuyu

Proje Faaliyetleri-2
2.Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamaları konusunda farkındalık yaratılması:
2.1. Güneş Enerjisi Model Uygulamaları Gerçekleştirmek: Dernek bahçesine ve Ana okuluna 3 kwa’lık 2 sistem kurulacak.
2.2. Kaz Dağı ve Çevresinde Yenilenebilir Enerji Kullanan Olumlu Örnekleri Ziyaret Etmek ve Envanterini Çıkarmak
2.3. “İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Çalıştayı” Düzenlemek: 27/28 Mayıs
2.4. WEB sitesi kurmak
2.5. Enerji Verimliliği ile İlgili Çocuklara Dönük Kısa Videolar Hazırlamak ve Gösterimini Yapmak

Proje Faaliyetleri-3
3. Yenilenebilir Enerji üretimi için kooperatif vb. örgütlenme modellerinin teşviki:
3.1. Enerji Kooperatifleri Çalıştayı Düzenlemek: Ekim 2017.
3.2. Yurtdışında Enerji Kooperatifini ve Yerel Yönetim Uygulamasını Ziyaret Etmek