Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından yürütülmekte olan ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nca desteklenen “Birlikte Yeşil Enerjiye” projesi kapsamında, proje ortağı Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği ile birlikte “İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Çalıştayı” Güre’de Afrodit Otel’de 13-14 Mayıs 2017 gerçekleşti. Türkiye’nin farlı üniversitelerinde bilim insanları, kamu görevlileri, yerel yönetim ve Sivil Toplum Örgütleri temsilcileri konuşmacı olarak yer aldı. “Birlikte Yeşil Enerjiye” projesi kapsamında Bölgede iklim değişikliği ile mücadele etmek için bir araya gelen Sivil Toplum örgütlerinin oluşturduğu “İklim İçin STK Ağı” nın da destek verdiği çalıştay, bölgede ilk olması açısından oldukça önemli.

Çalıştay 6 oturumda gerçekleşti. Bunlar sırasıyla; “Enerjide Çözüm: Enerjinin Etkin Kullanımı ve % 100 Yenilenebilir Enerjiye Geçiş”, “İnsan-Doğa İlişkileri ve İklim Değişikliği”, “Türkiye’de ve Dünya’da Yenilenebilir Enerji”, “İklim Değişikliği ve Buna Neden Olan Etmenler”, “Yerel Yönetimlerde Yeşil Enerji Uygulamaları”, “Enerjide Geleceğin Teknolojileri ve Uygulamaları” . Birbirinden değerli, konusunda uzman 20 konuşmacının yer aldığı çalıştaya kamu kurum temsilcilerimizi, yerel yöneticilerimizi, bölgedeki tüm kooperatifleri, meslek örgütlerini, özel sektör temsilcilerimizi ve körfez halkı katıldı.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği yönetim kurulu başkanı Süheyla Doğan “Birlikte Yeşil Enerjiye” projesi kapsamında sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve belediyeler birliğinin bir araya gelmesiyle bölgede oluşan yeni işbirliğinin Bölgenin doğasının korunmasında, iklim değişikliği ile mücadelede ve yeşil enerjiye geçişte önemli bir ivme yaratacağını belirtti.