Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından yürütülmekte olan ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından desteklenen “Birlikte Yeşil Enerjiye” projesi kapsamında oluşturulan “İklim İçin STK Ağı” nın yüz yüze buluşmalarının sonuncusu 8-9 Nisan 2017 tarihlerinde Küçükkuyu’da Kazdağı Sanat Evi’nde gerçekleştirildi.

Kazdağı ve çevresindeki STK’ların “İklim Değişikliği ile Mücadele” için gerçekleştirecekleri “Strateji Planı”na hazırlık amacıyla düzenlenen ve iki gün süren buluşmaya Küçükkuyu Belediyesi, Ayvalık Tabiat Derneği, Ayvalık Tabiat Platformu, Burhaniye Çevre Platformu, Edremit Kent Konseyi, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği, Antandros Derneği, İda Dayanışma Derneği, Çanakkale Sağlık Çalışanları ve Emeklileri Derneği, Balıkesir Tüketiciyi Koruma Derneği, Balıkesir Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Derneği, Karşıyaka Yenilenebilir Enerji Derneği, ÇARIK-Çevre ve Arı Koruma Derneği, Adatepe Kültür ve Tanıtım Derneği, Adatepe Taş Mektep Derneği, Yeşil Düşünce Derneği, Buğday Derneği temsilcileri, Bayramiç Ekolojik Yaşam ve Tohum, Ayvalık Kent Konseyi, Adatepe Zeytinyağı Müzesi ve ev sahibi Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği üyeleri katıldı.

Toplantının moderasyonu, Mert Altıntaş ve “Avrupa Birligi tarafindan desteklenen TACSO (Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek) Projesi adına teknik destek kapsamında Ayca Bulut Bican tarafından katkı sağlanarak gerçekleştirildi. Tanışma bölümünün ardından Dr. Ümit Şahin, iklim değişikliği ile ilgili oldukça çarpıcı bilgilerin yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi. İklim değişikliğinde artık tehlikeli eşiğin aşıldığını, hemen yarın mutlaka tedbir alınması gerektiğini belirtti. Tüm dünyada uygulanan yanlış ulaşım, yanlış enerji ve tarım politikalarının iklim değişikliğine yol açtığını, küresel ısınma sonucu buzulların eriyip okyanusların ve denizlerin ısındığını, fosil yakıt kullanımı sonucu havaya karbon salımının arttığını ve ciddi hava kirlilikleri yaşandığını, bu durumun hem iklim değişikliğine yol açtığını hem de insan sağlığına zarar verdiğini vurguladı. Dünyamızı şiddetli kasırgalar, fırtınalar, aşırı yağış ya da kuraklığın beklediğini, bu durumun insan yaşamını tehlikeye attığını anlatann Şahin, ülkemiz için de en büyük tehlikenin Meteoroloji Genel Müdürlüğü web sayfalarında yer alan haritalardan da görüleceği üzere, kuraklık olduğunu belirtti. Kamunun iklim değişikliğine karşı politika oluşturma ve gerekli tedbirleri alma konusunda yetersiz kaldığını söyleyen Sn. Şahin, STK’lara büyük iş düştüğünü belirtti.

Sunumun ardından, “Geleceği Arama” toplantısının içeriği ve kullanılacak yöntemleri açıklayan Ayça Bican, bu toplantıda ilk kez bir çok yaratıcı tekniği birlikte kullanacaklarını ve toplantı içeriğinin geçmişe bakmak, bugünü anlamak, geleceği planlamak, ortak zemin oluşturmak ve bir sonraki adımı planlamak şeklinde gerçekleşeceğini belirtti.

GEÇMİŞE BAKMAK

Geçmişe Bakmak: Küresel, yerel ve kişisel bağlamda 1980’den bu yana iklim değişikliğine ilişkin dönüm noktaları” başlıklı ilk oturumda duvar panolarına yerleştirilen küresel, yerel ve kişisel zaman çizelgeleri üzerinde tüm katılımcılar kendileri için dönüm noktası olan tarih ve olayları yazdı. Katılımcılar üç gruba ayrıldı ve üç çizelgeyi yorumladı. Ardından, grup sözcüleri yorumları tüm gruba sundu.

Küresel zaman çizelgesinde Rio Anlaşması, Rio +10, Rio+20 kararları, Paris İklim Anlaşması, katılımcılar açısından önemli olan, Hiroşima, Fukuşima, Çernobil Nükleer Patlamaları, El Nino, Katrina Tsunami gibi felaketler, Kyoto Protokolu, kutup buzullarının erimeye başlaması, Yerel Gündem 21, İstanbul Habitat Toplantısı, Körfez Savaşı, Petrole bulanmış martı fotoğrafı, Al Gore-Uygunsuz Gerçek, Small Is Beautiful kitabı, Trump’n iktidara gelişi, dönüm noktaları olarak işaretlendi. Yerel (Türkiye ve Kazdağı) Zaman çizelgesinde ise, Bergama Altın Madeni, Mersin Akkuyu Nükleer Santralı, Çan Termik Santralı mücadelesi, Gezi Hareketi, Yırca, Cerattepe, Yeşil Yol, Kazdağı Metalik Madencilik ve Termik Santrallar mücadeleleri, Diren karadağ, Çırpılar Termik Santralı Mücadelesi, Kazdağı’nın milli park ilan edilmesi, Türkiye İklim Değişikliği Koordinasyonu’nun kuruluşu, İstanbulda ilk iklim değişikliği mitingi, Türkiye’nin Kyoto’yu imzalaması, Türkiye Kömür Yılının ilanı, İklim İçin Kampanyası, Ulusal İklim Ağı kuruluşu, Açık Radyonun kurulması, Egeçep, Marçep, Çanakkale Çevre Gönüllüleri Derneği, Çanakkale Çevre Platformu, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, İda Dayanışma Derneği, Ayvalık Tabiat Platformu ve Derneği, ve diğer STK’ların kuruluş ve mücadeleye başlamaları önemli dönüm noktaları olarak vurgulandı. Kişisel zaman çizelgesinde ise katılımcılarının bölgeye yerleşme kararları ve STK’lara üye olmaları, Özal dönemi, Gıda Ormanı Projesi, köye yerleşme, doğa yürüyüşlerine başlama, sürdürülebilir yaşam film festivali, Birilikte Yeşil Enerjiye Projesi, STK yüzyüze buluşmaları, yeni bir siyasi dönemin başlangıcı olan ve doğa talan ve yıkımının daha da arttığı yeni kalkınma politikalarının uygulandığı 2002 yılı önemli dönüm noktası olarak vurgulandı.

BUGÜNÜ ANLAMAK

Mevcut duruma bakmak: İklim değişikliğine ilişkin eğilimlerin haritalanması – I” başlıklı bölümde Kazdağı ve Yöresinde İklim Mücadelesi ile ilgili olarak eğilim haritalaması yapıldı. Katılımcıların belirttiği tüm eğilimler harita üzerinde dallara yazıldı. Katılımcılara 7’şer adet etiket dağıtıldı ve katıldıkları eğilimlere istedikleri sayıda yapıştırmaları belirtildi. Etiket yapıştırma işleminden sonra, en çok oy almış olan eğilimler listelendi ve gruplandı. Çıkan sonuca göre ortaya çıkan eğilim grupları:

 1. Çevre Hareketinin Gençleşememesi (35)
 2. Çevre Hareketinde Bütünsel Yaklaşım Eksikliği (29)
 3. Siyasi Baskı (24)
 4. Tarım (24)
 5. Hibeler, Finansman (16)
 6. Örgütlenme ve Ağlar, İşbirlikleri (12)

GELECEĞİ PLANLAMAK

Mevcut duruma bakmak: İklim değişikliğine ilişkin eğilimlerin haritalanması – II bölümünde ise 4. Hibeler ve Finansman başlığı ortak olmak üzere, her başlık ayrı bir grupta tartışıldı, bu başlıkla ilgili olarak “Ne yapıyoruz, ne yapmayı planlıyoruz?” sorularına yanıtlar arandı. Tartışmalar sözcüler tarafından tüm gruba sunuldu.

Grupların sunuş özetleri:

1.Grup: Gençleşememe:

İş olanakları büyük şehirlerde. Gençler kırsalı boşalttı ve büyük şehirlere, kasabalara taşındı, tarımdamn koptu. STK larda görev alanlar orta yaşın üstünde. Gençler çevre konularına ilgisiz, siyasete, örgütlenmeye karşı ilgisiz. Bilgi gençlere aktarılamıyor. Siyasi otoriteden çekiniyorlar. İşten atılma korkusu var.

Ne yapıyoruz? Ne yapmalıyız?
Konserler, festivaller düzenliyoruz. Ekofestival, Kazdağı Buluşması, Ekokamp Gençlik kampları, festivalleri mücadele alanlarına gençlik ziyaretleri organizasyonu
Uzun, sıkıcı toplantılar Üniversitelerde etkinlikler
TOG-Ekolojik Okuryazarlık eğitimleri Değişik sosyal ve ekonomik gruplardaki gençleri bir araya getirmek
TATUTA projesi-Buğday Derneği Kısa toplantılar 45 dakikadan az.
Baskın tutum ve davranışlarla STK’lardan uzaklaştırıyoruz. Okullarda küçükten çevre bilinci eğitimi
Eğitim kampları düzenlenmeli
Kontenjan ayrılmalı

2. Grup: Tarım

Tarım örgütleri ilgisiz, Ziraat Odaları kimyasal ilaç satıyor. İklim değişikliğinden dolayı kuraklık yaşanıyor. Ani yağışlar ve seller oluşuyor. Tarımsal üretim ve kalite azalıyor. Endüstri, enerji ve sanayi yatırımları, duble yollar, madencilik vb. nedenlerle tarım alanları azalıyor ve ayrıca ekolojik tahribat yaratıyor. Su kaynakları azalıyor ve kirleniyor. Endüstriyel tarım da iklim değişikliğine ve tarım alanlarının kirlenmesine neden oluyor. Tarımsal üretim kazanç sağlamadığı için kırsal nüfus köyleri ve üretimi terk ediyor. Küçük aile çiftçiliği yok oluyor ve yerini endüstriyel şirket tarımına bırakıyor. Büyükşehir uygulamaları ile köylerin mal varlıklarına el konuluyor. 1/100.000’ lik planlarla tarım alanları sanayi alanlarına dönüştürülüyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarında da yer seçimleri uygun yapılmadığında, tarım alanlarına, meralara zarar veriyor. Atalık tohumlar yok oluyor ve hibrit tohumlar yaygınlaşıyor.

Ne yapıyoruz? Ne yapmayı planlıyoruz?
Nusratlı Köyü, Güzelköy de küçük üreticileri destekleyip yöresel ürünlerin satışına ve küçük aile çiftçiliğine destek oluyoruz. Çanakkale’nin büyükşehir olmasına karşı kampanya düzenleyeceğiz.
Kazdağı ve çevresindeki köylerde vahşi metaliğin ve termik santralların tarım alanlarına verdiği zararlar konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Küçük aile tarımını destekleyici projeler hazırlayacağız.
Balıkesir’de atalık buğday ve diğer tahılların tohumlarını ekip, un yapıp ekmek üretiyoruz. Yenilenebilir enerji kooperatifleri kuracağız.
1/100.000’ lik planlara itirazımızı yaptık. İklim değişikliğinin etkilerine, kuraklığa uygun tarım yöntemleri konusunda çalışıp bu konudaki bilgileri yaygınlaştıracağız.
Gıda toplulukları, Aracısız doğal ürün ağları konusunda çalıştaylar yaptık, gıda topluluklarına ürün sağlıyoruz. Aracısız doğal ürün ağlarını kurup destekleyeceğiz
Balıkesir’de Eğitim Kooperatifi kurduk.

3. Grup: Siyasi Baskı

Siyasi otorite bizi marjinal gösteriyor. Bu da çalışmalarımızı güçleştiriyor. İşbirliğimiz baskılar karşısında güçleniyor. Çevre hareketine vatandaş katılımı baskılar yüzünden azalıyor. Eğitim kurumlarında çalışamıyoruz. Okullara giremiyoruz. Kendimizi doğru ifade edebilmeliyiz.

Ne yapmalıyız?

Hukuksal:

Gönüllü avukatlar, davalara aktif katılım, gönüllü denetimcilik, hukuksal düzenlemelerde etkin tutum, yasa çalışmalarını izlemek, uygun olmayanlara karşı kampanyalar örgütlemek

Siyasi olarak:

Çevre hareketini bağımsız tutmaya özen göstermeliyiz, ekolojik yaklaşımların siyasi programlara dahil edilmesi konusunda kamuoyu yaratmalıyız.

Örgütsel olarak:

Çoğalmak, kitleselleşmek, birlikte hareket etmek, direnmek, isyan, kadro bakımından güçlenmek, uzmanlaşmak, legal etkin oluşumlar oluşturmak, sosyal birliktelikler kurmak,

Bilimsel olarak:

Bilgiyi toplumsallaştırmak, bilgiyi anlaşılabilir, yaş gruplarına uygun halde sunmak, odalar, üniversitelerle işbirliği yapmak

İletişim İçin:

İletişim dilimize dikkat etmek, Şiddetsiz iletişim yöntemleri kullanmak, siyasi, kurumsal karar vericilerle yüz yüze görüşmeler yapmak.

HAKLIYIZ, FARKINDAYIZ, BİRLİKTEYİZ, GÖZÜMÜZ ÜZERİNİZDE!

ORTAK ZEMİN OLUŞTURMAK

ORTAK EĞİLİMLER:

 1. Grup:
 1. STK Ağı oluşturulması, geliştirilmesi, daha sık buluşmalar
 2. Bilgi havuzu oluşturulması
 3. Enerji kooperatifi kurulması
 4. İklim değişikliğine karşı daha aktif mücadele
 5. Uzman kadroların oluşturulması
 6. İklim değişikliğine yol açanlara karşı rahatsız edici uyarıcı eylemlerin geliştirilmesi,
 7. Yaşam alışkanlıklarımızın değiştirilmesi, pilot uygulamalar, kooperatifler kurulması, topluluk destekli tarım vb..
 1. Grup:
 1. STK ağı oluşturulması, kamu ile işbirliği
 2. Sanat dilinin daha çok kullanması,
 3. Daha çok doğal ürün kullanılması,
 4. Daha az tüketilmesi,
 5. Perma kültürü yaşam felsefesi olarak kabul etmek,
 6. Yerel üretip yerel tüketmek,
 7. Yenilenebilir enerji kooperatifi kurulması,
 8. Yerel Tohum kullanılması,
 9. Sosyal medya ve yerel medyadan daha fazla yararlanılması,
 10. Ekoloji mücadelesinin sürdürülmesi, yükseltilmesi.
 1. Grup:
 1. STK Ağının kurulması.
 2. Ağ ve örgüt içi iletişimde anlayış hoş görü, sabır ve inat.
 3. Herkes için ekolojik dünya gerekliliği konusunda farkındalık yaratma.
 4. Yenilenebilir enerjiye geçişin şart olduğunun farkına varılarak somut adımların atılması.
 5. Yaşam alışkanlıklarımızı gözden geçirmek, ihtiyaç kadar üretim ve tüketim,
 6. Halkı mücadelenin içine çekmek,
 7. Siyasi sistemi, iktidarı değiştirmek, tam demokratik bir yönetimin kurulması için çaba sarfetmek.
 8. Ruhsal ve bedensel sağlığımızı korumak ve korunmasını sağlamak.

ORTAK ZEMİNLER:

 1. Ortak Zemin: Model oluşturma
 • Kazdağı ve Yöresinde Yenilenebilir Enerjiye geçiş.
 • Enerji Kooperatiflerin kurulması ve kurulmasının desteklenmesi.
 • Sürdürülebilir yaşam, ihtiyacın kadar üret, ihtiyacın kadar tüket!
 • Yerel üretim, yerel tüketim.
 • Aracısız doğal ürün ağları, gıda toplulukları, topluluk destekli tarım.
 • Yaşam alışkanlıklarımızı değiştirmek, ekolojik yaşam pratikleri, plastik torbasız, ambalajsız hayat, bisiklet ve toplu taşıma aracı kullanmak.
 1. Ortak zemin: Farkındalık Yaratma
 • Ekolojik Bir Dünya Hepimiz İçin Gerekli” olduğu konusunda toplumu bilinçlendirmek, sanatın, dinlenmenin, eğlencenin de olduğu bir dünya yaratmak için çabalamak ve ruhsal ve bedensel sağlığımızı korumak.
 • Sanat dilini de kullanarak, ortak, uzlaşmacı, uygun bir dil yaratmak.
 • İklim Değişikliğinin Nedenleri ve Etkileri konusunda farkındalık yaratmak.
 1. Ortak zemin: Örgütlenme
 • Kazdağı ve Çevresinde STK Ağını oluşturup genişletmek ve daha sık yüz yüze toplantılar gerçekleştirmek.
 • Ulusal ve uluslararası STK Ağları oluşturmak.
 • Sağlıklı bir kamu ilişkisi kurmak.
 • Hoşgörü, sabır, anlayış ile örgütler arası dayanışmayı sağlamak.
 • Bilgi havuzu ve danışma kurulları oluşturmak.

Tüm bu ortak zeminde gençleri ve kadınların mücadeleye aktif katılımı ve tüm çalışmalar sırasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetilmesi gerektiği konuşuldu.

Ortak zeminde yer almayan “siyasi sistemi değiştirmek”, “tam demokratik bir yönetimin kurulması için çaba sarf etmek” ve “kadın odaklı enerji kooperatifleri kurulması” konuları daha derinlemesine tartışmak üzere ortak zemine konulmadı.

Daha sonra “Mevcut duruma bakmak: “İyi ki” lerimiz, “Keşke” lerimiz” bölümüne geçildi.

Üç ayrı grup halinde yapılan çalışmada katılımcılar İklim değişikliği ile ilgili süreçte kendi yaşamı açısından “iyi ki yapmışım” değdiği üç hususu ve “keşke yapmasaydım” dediği üç hususu belirtti. Ortaklaştırılan “keşke” ve “iyi ki” ler grup sözcüleri tarafından tüm gruba sunuldu.

Birinci Grup:

Keşke: İyi ki:
Daha önce çevre mücadelesine katılsaydım Geç de olsa katıldım, zamanında katıldım
Uzlaşı dilini daha önce edinseydik *Kazdağı’nın her yerinde yerel dernekler olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve işbirliği için çaba harcıyoruz
İlk baştaki katılımı koruyabilseydik *İyi ki Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin bu projesi oldu, bizi kaynaştırdı
Değişik siyasi oluşumları da kucaklayabilseydik *İyi ki, Kazdağı’nı korumak için severek, isteyerek mücadele etmişim.
Egolarımızdan kurtulabilseydik
Kendimizi daha iyi ifade edebilseydik
Kendimizi ve üyelerimizi eğitebilmek için daha çok faaliyet gösterseydik
*Dernekler arası iletişimi daha önce kurabilseydik
*En geniş katılımı koruyabilseydik, sağlayabilseydik, geliştirebilseydik
*Kendimizi daha iyi ifade edebilmek adına uzlaşı dilini daha önce geliştirebilseydik.

İkinci Grup:

Keşke: İyi ki:
Çanakkale Çevre Gönüllüleri Derneği ve MARÇEP daha sabırlı ve inatçı olsaydı.

*Çalışmalarda daha sabırlı ve inatçı olsaydık

Proje paydaşlarını bir araya getirmeyi başardık
Bu yöreye daha erken gelseydik *İyi ki bu bölgeye gelmişim
Yerel yönetimleri ikna edebilseydik İyi ki bu proje varmış ve tanışmışız
*Uygun dili kullanabilseydik Çanakkale’de yapılan yenilenebilir enerji çalıştayına katılmışım
*Geleneksel üretim ve yaşam biçimini daha iyi anlayabilseydim İyi ki Özgecan’ı tanımışım
Dün gelen arkadaşların burada kalmalarını sağlayabilseydik *İyi ki işbirliği kavramıyla hareket eden bu proje içinde yer almışım
Sürdürülebilirlik konusunu daha iyi anlayabilsem *İklim değişikliği kavramını ülkeye konuşturan ve tartıştıran bir bölgedeyiz.

Üçüncü Grup:

Keşke: İyi ki:
STK’lara ekonomik gücü için kaynak ayrılmasını sağlayabilseydim. Yenilenebilir enerji projesine katılmışım
STK’ları bir araya getirmek için 2008, 2012 deki ağ kurma girişimlerindeki çatışmaları çözebilmiş olsaydık. Çırpılar’dan gelen sese el verip mücadeleyi yükselttik.
Kamu görevlilerini çevre savunuculuğuna dahil edebilseydik. 2007 Kazdağı Koruma Girişimi grubu Bahçedere altın madeni projesine karşı mücadeleyi yükseltti ve diğer STK’lar da katıldı, Çanakkale Çevre Platformu kuruldu, 2012 de Kazdağı Doğal ve kültürel Varlıkları Koruma Derneği kuruldu, 2015’te İda Dayanışma Derneği, 2016’da Ayvalık Tabiat Derneği kuruldu. İyi ki ÇASEMDER sağlık ve çevre konusunda duyarlı davrandı
Araç kullanmaya bağımlı olmasaydım. Karbon ayak izinden rahatsızım. İyi ki bu yörede yaşıyorum.
*Bisiklet kullanmaya daha fazla zaman harcasaydık. Daha az uçak, daha az ambalaj kullansaydık. *İyi ki metalik madenciliğe karşı verilen mücadelede aktif rol aldık.
*ÇED süreçlerinin olması gerektiği gibi yürütülebilmesi için gerekli çabayı gösterseydik. *İyi ki İklim İçin STK ağı oluşturuyoruz.
Çevre mücadelesinin iklim değişikliğindeki rolünü daha önce anlasaydık *İyi ki Zeytin Yasası Değişikliğine karşı çok yoğun mücadele ettik.
*Köylerde daha fazla çalışabilseydik
*Otoyollar ve köprüler, termik santrallar, imar uygulamaları konularında daha fazla çalışabilseydik.

(*) Sunum için seçilen tercihler.

İDEAL GELECEK SENARYOLARI:

Toplantının “Geleceğe bakmak: İdeal gelecek senaryoları” bölümünde gruplar gelecekte, 2027 yılında İklim Değişikliği açısından ideallerindeki yaşamı ve koşulları not etti ve bunu resim, grafik, müzik vb. yöntemleri kullanarak idealize etti. Daha sonra her grubun sözcüsü, çıkan ideal tabloyu tüm gruba sundu.

Tüm gruplardan ortaya çıkan senaryo;

 • Sıfır atıklı,
 • Fosil yakıtın kullanılmadığı, yenilenebilir enerjinin kullanıldığı,
 • Yerel üretip yerel tüketilen,
 • Atalık tohumlar ve çeşitlerden oluşan tarımın hakim olduğu, küçük aile çiftçiliğinin desteklendiği,
 • Üreticiden aracısız bir şekilde ürün temin edilen, yerel pazarların, gıda topluluklarının olduğu,
 • Toplu taşıma araçlarının, enerjisini güneşten elde eden elektrikli araçların, bisikletin kullanıldığı,
 • Para yerine takasın kullanıldığı,
 • Temiz hava ve suyun olduğu, insanların hem çalışıp hem de eğlendiği bir düzenin kurulmuş olduğu,
 • Başbakan ziraatçi,
 • Kadın odaklı enerji kooperatifleri kurulmuş,
 • Atıklar değerlendirilmiş,
 • Etrafta çöp yok,
 • Üretim araçlarının kamulaştırıldığı,
 • Çocukların ve gençlerin tarımı öğrendiği ve ürettiği,
 • Her şeyin bilim süzgecinden geçtiği,
 • Trafik sorununun olmadığı,
 • Tüm yatırım ve kararlarda halka ve STK’lara danışıldığı,
 • Denizlerin ulaşım, gıda, yenilenebilir enerji için kullanıldığı,
 • Sanata ve eğlenceye yeteri zaman ayrıldığı, felsefe, tiyatro, müzik derslerinin olduğu,
 • Herkesin refah içinde yaşadığı,
 • İklim değişikliği ile ilgili tüm küresel hedeflere ulaşıldığı,
 • Eko köylerin kurulduğu, köye dönüşün yaşandığı,
 • Doğal mimarinin kullanıldığı,
 • Yeşiller Partisi’nin iktidarda olduğu,
 • Demokrasi ve özgürlüklerin hakim olduğu bir düzenin kurulduğu,
 • Tüketim çılgınlığı yerine bilinçli tüketim olduğu, tüketici yerine herkesin türetici olduğu,
 • Çevre örgütlerinin yöresel, bölgesel ve küresel olarak işbirliği içinde olduğu,
 • Bütün okullarda kütüphanenin olduğu,
 • Ekolojik eğitim veren “Bir Başka Okul Mümkün” projelerinin her yerde uygulandığı,
 • Katılımcı, toplumcu, çoğulcu, çevreye duyarlı, doğa ve insan odaklı çalışmayı prensip edinmiş belediyelerin olduğu.

Toplantının “Geleceğe Bakmak” başlıklı son bölümünde önce “Ortak Zemin Tespiti” yapıldı. Bu tespitler arasından herkes tarafından kabul görenler bir gruba ayrıldı, kabul görmeyenler kaldırıldı, karar verilemeyenler de daha sonra derinlemesine tartışmak üzere ayrıldı.

Kabul edilen ortak zeminler dört grupta toplandı.

BİR SONRAKİ ADIMI PLANLAMAK

Toplantının “Geleceğe Bakmak: Eylem Planları Hazırlama” bölümünde başlıklı son bölümünde ise her grup, tespit edilen ortak zeminler üzerinden eylem planlarını hazırladı:

Ne yapacağız”, “Başarıyı Nasıl Ölçeceğiz”, “Kimden, Neye İhtiyaç Var”, “Ne zaman” başlıklarından oluşan planlar hazırlandı:

Birinci Grup: Örgütlenme, Ağ oluşturma

Ne yapacağız? Başarıyı Nasıl Ölçeceğiz? Kimden Neye İhtiyaç Var? Ne zaman?
STK İletişim Rehberi STK sayısı Gönüllü desteği, dijital altyapı 0-6 ay
STK Ağı STK Sayısı Gönüllü desteği, maddi kaynak, bilgi 6 ay
Bilgi Havuzu Aktif kullanım sayısı Gönüllü, web sayfası 6 ay
Danışma Kurulları Uzman sayısı, uzmanlık alanı sayısı Öneriler, yüz yüze görüşmeler 6 ay
Yüzyüze buluşmalar-üç ayda bir, eğlenceli, geniş katılımlı. Katılımcı sayısı Mekan, maddi kaynak, gönüllü çalışma 6 ay
Ulusal STK Ağı Farklı Bölgelerden katılan STK sayısı Koordinatörler, Maddi Kaynak,

Bilgi

3 yıl
Konserler, Festivaller, Halkın Katılımı Katılımcı sayısı Gönüllüler, maddi kaynak, sanatçı, konuşmacı temini Her yıl, Ekofest
Yerel Yönetimlerden Destek İçin Görüşmeler Temin edilen araç ve diğer destek sayısı Hoş görü, Anlayış uygun üslup Sürekli.
İklim İçin Uluslararası STK Ağı Ülke ve STK sayısı Proje hazırlığı, fon 3+

İkinci Grup: Ekolojik, sürdürülebilir, bütüncül bir yaşam kurmak için; Yenilenebilir Enerjiye Geçiş, Tüketim alışkanlıklarımızın ve yaşam tarzımızın gözden geçirilmesi ve davranış değişikliği geliştirilmesi, doğal tarımın ve gıda topluluklarının desteklenmesi.

Ne yapacağız? Başarıyı Nasıl Ölçeceğiz? Kimden Neye İhtiyaç Var? Ne zaman?
Yenilenebilir Enerji ve enerji kooperatifleri Konusunda Farkındalık Yaratma, Lobi Yapma, Model Oluşturma Projesi Kurulan kooperatif sayısı,

Çalıştay, seminer sayıları

Katılımcı sayısı

Mevzuat değişikliği

Web sayfası

Danışman,

Halkın katılımı,

Mevzuat bilgisi

STK işbirliği

Yerel yönetim desteği

Proje ekibi ve gönüllüleri

Kaynak, Fon

2 yıllık proje, kendi içinde iş planı var. Çalıştaylar vb. ilk yıl, model oluşturma 2. yıl
Yerel, Doğal Tarımın Desteklenmesi Projesi

-İklim Değişikliğinin Tarıma Etkileri ve Kuraklığa Dayanıklı ve permakültür prensiplerine uygun Tarım Yöntemleri konusunda farkındalık yaratmak,

-Gıda Toplulukları, Aracısız Doğal Ürün Ağları Kurmak ve Topluluk Destekli Tarıma Geçiş

Çalıştay, seminer sayıları

Katılımcı sayısı

Mevzuat değişikliği

Web sayfası

Danışman,

Halkın katılımı,

Mevzuat bilgisi

STK işbirliği

Yerel yönetim desteği

Proje ekibi ve gönüllüleri

Kaynak, Fon

1 yıl. Kendi içinde iş planı var.
Ekolojik Yaşam Uygun Davranış Değişikliği Geliştirme Projesi:

-Tüketim Alışkanlıkları Değiştirme, Ambalaj vb kullanımı

-Kompost

-Ulaşım: Bisiklet, toplu taşıma teşviki

-Enerji verimliliği

-Gıda üretimi: Doğal sirke, turşu, ekmek vb yapımı

-Doğal temizlik ve kozmetik ürünleri üretimi: Kül suyu, doğal deterjanlar, merhemler

-Takas

-Geri dönüşüm

-Tamir

Seminer sayısı,

Seminer katılımcıları,

Takas edilen ürün sayısı

Tamir edilen ürün sayısı

Kompost miktarı

Geri dönüşüm için toplanan malzeme miktarı

2. el dükkan

Atölye

Depo

Seminer mekanı

Uzman

Malzeme,

Maddi kaynak

3 yıl. Sürekli, dönüşümlü

Üçüncü Grup: Kazdağı ve Yöresinde Hepimiz İçin Ekolojik Bir Dünya Mümkün

Ne yapacağız? Başarıyı Nasıl Ölçeceğiz? Kimden Neye İhtiyaç Var? Ne zaman?
İklim Değişikliği Hakkında Farkındalık Yaratılacak Katılımcı sayısı,

Sosyal medya kullanım sayısı,

İşbirliği yapılan kurum sayısı

Herkesin birlikte olmasına, Bize gezegen söylüyor, hep birlikte olacak şekilde iş birliği, katkı yapma. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Denize çıkar bütün projeler 1 yıl
Ortak ve Uzlaştırıcı Dil Yaratılacak
Doğayla Barışık Yaşam Tarzını Benimseyip örnek olunacak
Gençlere dönük, kısa eğlenceli çalışmalar,
Kadınlara dönük toplantılar
İç eğitim-Dersimize iyi çalışmak
İyi örnekleri anlatmak
Sıfır Atık Konusunda farkındalık
Sosyal Medya kullanımı
İlgi çekmek için ingilizce, matematik vb. Kurslar
Eko-köylere dönüş-balkon bahçeciliği Uzun dönem
Geri dönüşüm üst seviyede Uzun dönem
Gerilla proje kafası ve eğitimler Uzun dönem

Toplantının sonunda genel değerlendirme yapıldı ve gelecek adımlar konuşuldu. STK Ağının strateji planının hazırlanması için en az bir kez daha bir araya gelinerek, ağın misyon, vizyon, ilke ve değerleri, örgütlenme şekli ve organları ve kısa ve uzun vadeli eylem planlarının hazırlanmasına karar verildi.

Oldukça sıcak, sevgi ve saygı dolu bir ortamda gerçekleştirilen buluşmadan her katılımcı yeni deneyim ve fikirlerle oldukça memnun bir şekilde ayrıldı. Toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen moderatörlerimiz Ayca Bulut Bican TACSO (Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek) ve Mert Altıntaş’a, sunum gerçekleştiren Ümit Şahin’e, Özgecan Kaya’ya, proje ortaklarımıza, destekçilerimize, katılımcılarımıza, katkılarından dolayı Küçükkuyu Belediyemize ve Belediye Başkanı Cengiz Balkan’a, Adatepe Zeytinyağı Müzesi’ne, Halk Oyunu eğitmenimiz Coşkun Kesici’ye, video çekimleri için Hüseyin Kaya ve Belgin Şemsettin’e, fotoğraf çekimi için Erdoğan Gürkan’a, tüm hazırlıklar için Filiz Can Oran, Filiz Ela Taşezen,Yahya Karagöl, Mecit Ünal, Mehmet İncili, Mustafa Çakılcıoğlu’na, dernek üyelerimize, proje asistanımız Bilge Dışkaya ve koordinatörümüz Cemil Ortaç’a çok teşekkür ediyoruz.

TOPLANTI PROGRAMI:

I. Gün

Oturma düzeni: Azami 10 kişilik 4 veya 5 grup

11:00-11:10 Açılış ve tanışma

11:10-11:30 İklim değişikliği – Ümit Şahin

Geçmişe bakmak: Küresel, yerel ve kişisel bağlamda 1980’den bu yana iklim değişikliğine ilişkin dönüm noktaları

11:40-12:10 Küresel, yerel ve kişisel zaman çizelgelerinin oluşturulması

12:10-12:20 Çizelgelerden özetlerin hazırlanması (Grup çalışması)

12:20-12:40 Grup sunumları

12:40-13:30 Yemek arası

Mevcut duruma bakmak: İklim değişikliğine ilişkin eğilimlerin haritalanması – I

13:30-13:40 Yöntem açıklama

13:40-14:20 Eğilim haritalaması

14:20-14:30 Gözden geçirme

14:30-14:50 Etiket yapıştırma

14:50-15:10 Çay arası

Mevcut duruma bakmak: İklim değişikliğine ilişkin eğilimlerin haritalanması – II

15:10-15:40 Eğilim gruplarını belirleme

15:40-16:00 Eğilimlerin tartışılması (grup çalışması)

16:00-16:20 Grup sunumları (4 grup)

Mevcut duruma bakmak: “İyi ki”lerimiz, “Keşke”lerimiz

16:20-16:45 “İyi ki” ve “Keşke”lerin tespiti (grup çalışması)

16:45-17:05 Grup sunumları (4 grup)

II. Gün

10:30-10:45 Bir önceki günün değerlendirmesi ve günün tanıtımı

Geleceğe bakmak: İdeal gelecek senaryoları

10:45-11:15 Gelecek senaryolarının üretilmesi (grup çalışması)

11:15-11:55 Grup sunumları (4 grup)

11:55-12:15 Çay arası

Geleceğe bakmak: Ortak zeminin tespiti

12:15-12:45 Tespitlerin hazırlanması (grup çalışması)

12:45-13:00 Kabul gören tespitler /Kabul görmeyen tespitler /Karar verilemeyen tespitler

13:00-14:00 Yemek arası

Geleceğe bakmak: Eylem planı hazırlanması

14:00-14:45 Eylem planlarını hazırlama (grup çalışması)

14:45-15:05 Grup sunumları (4 grup)

Kapanış

15:05-15:35 Genel değerlendirme ve gelecek adımlar